A-AA+then

ช่วยแนะนำการแก้ไขโคดให้ด้วยครับ

966
ช่วยหน่อยครับ ผมอยากให้ อ่าน home.php หรือ home.html ได้ครับ ทำงัยครับ เพราะตอนนี้อ่านได้แค่home.txt ครับผม
ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ
<a href="javascript: loadContent('home')">หน้าแรก</a> <br>

1 ความคิดเห็น

ได้ครับ แค่กำหนดให้มันโหลดไฟล์ที่ต้อการเท่านั้น (อ้างชื่อให้ถูก)
1
^