A-AA+then

รบกวนช่วยอธิบายคำเหล่านี้หน่อยนะครับ

822
while (!$rs_tresource->EOF) {
    $result_tresource=&$rs_tresource->fields;
    if($result_tresource)


อยากทราบคือว่าไอ้ตัว & ที่อยู่ด้านหลังตัว $rs_tresource มันมีความหมายว่าอย่างไรครับขอบคุณครับ
ท่าน

2 ความคิดเห็น

& หมายถึง การอ้างถึงแบบ อ้างอิงหน่วยความจำครับ ตัวแปรทั้งซ้ายและขวาจะเป็ตัวแปรเดียวกันครับ (จะเข้าใจมั้ยนั่น)
1

ไม่ค่อยเข้าใจครับพี่ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ
2
^