A-AA+then

ส่งตัวแปรไปอีกหน้าหนึ่ง

1,003
คือผมอยากส่งตัวแปรสองตัวไปอีกหน้าหนึ่งนะครับ

เมื่อเราเตรียมตัวที่จะคลิกลิงค์แล้วอยากให้ตัวแปรสองตัวไปด้วยจะต้องทำอย่างไรครับ
รบกวนหน่อยนะครับขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ส่ง

xxx.php?var1=val1&var2=val2

รับ ที่ xxx.php

<?php
$var1 = $_GET[var1];
$var1 = $_GET[var2];
?>
1
^