A-AA+then

อยากทำกราฟประเมินการฝึกงาน

1,018

concept มีอยู่ว่า

หัวข้อหลักมีไม่เกิน 5 ข้อ
แต่ละหัวข้อหลัก ก็มีคะแนน แตกต่างกัน
อยากจะทำเป็นแผนภูมิแท่ง
ท่าน goragod พอจะโค้ดไหมครับ
ขอบคุณมากนะครับ

1 ความคิดเห็น

กราฟแท่งผมมีแต่ใช้ CSS ครับ ลองหาดูบนเว็บครับ
1
^