A-AA+then

สอบถามเรื่อง button ใน php กับ Linux

1,015
 ทำำไมกด button ใน php ไม่ทำงานบน linux ครับ

แล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ 

if($button == "Login")
{
                //Process
                 }

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 
<input name="button" type="submit" id="button" value="Login" />

</form>

1 ความคิดเห็น

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะ

ถ้าเป็นเรื่องฟอร์ม ปัญหาที่พบบ่อยก็คือ ไม่ได้รับค่าผ่าน $_GET หรือ $_POST ในกรณีด้านบนควรเป็น $_POST['button'] ครับ

ลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม
1
^