A-AA+then

รบกวนอธิบายให้หน่อยครับ

935
isset($_GET['page'])

แต่ละตัวแปรมันความว่าไงและอยากจะถามท่านว่า

ทดสอบ

banana=new thai();

ตัวไหนคือ class ตัวไหนคือ object นะครับรบกวนท่านหน่อย
นะครับความรู้น้อย

2 ความคิดเห็น

isset เป็นการทดสอบตัวแปร ว่ามีการกำหนดไว้หรือไม่ครับ

class หรือ object ตามความหมาย(ส่วนตัว)ของผมก็เหมือนกันแหละครับ banana=new thai(); ก็เป็นการเรียกใช้ Class วิธีหนึ่งครับ ลองอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Class ดูครับ
1

isset() เป็นฟังชัน ตรวจสอบค่า  

$_GET[''] เป็นตัวรองรับค่าที่มาจาก การส่งค่าแบบ GET

page ชื่อที่ส่งมา


banana=new thai();

banana เป็น object
  
new เป็น คีเวิด

 thai(); เป็น class  

 

2
^