รบกวนอธิบายให้หน่อยครับ

isset($_GET['page'])

แต่ละตัวแปรมันความว่าไงและอยากจะถามท่านว่า

ทดสอบ

banana=new thai();

ตัวไหนคือ class ตัวไหนคือ object นะครับรบกวนท่านหน่อย
นะครับความรู้น้อย
11 มี.ค. 2553 เวลา 11:28 น. 2 940
^