A-AA+then

อยากทราบวิธีเขียนโค๊ดเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิกครับ

1,553
ใช้ PHP,MySQL

อยากได้เป็นแบบมีการ
เช็ครหัสผ่านเดิม
เช็ครหัสผ่านใหม่ กับ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ต้องเหมือนกัน

ถ้าเป็นแบบ ajax ด้วยยิ่งดีครับ
เพราะตอนนี้
update passwordได้ แต่ไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว
และใช้แค่ ajax เช็คค่าว่างของทั้ง 3 ช่องเท่านั้น

1 ความคิดเห็น

ดู GCMS หรือโปรเจ็คอื่นๆ บนเว็บครับ มีทั้งนั่น

1
^