A-AA+then

ถามเรื่องคำสั่งการปริ้น

999
เราสร้างแบบสอบถามขึ้นมาในหน้า page แล้วเราจะทำการปริ้นออกมาจะใช้คำสั่งอะไรคับ

1 ความคิดเห็น

Javascript ครับ

window.print();
1
^