A-AA+then

ขอถามการส่งค่าแบบ Get หน่อยครับ พื้นฐานหน่อยนะครับ

1,051
คำถามที่ 1.   คือผมได้ใช้ตัวอย่าง ของ เว็บนี้ มาประยุกต์เป้นแบบของผม

ได้แบบนี้ครับ amphur=hatyai thailand&tumbon=hatyai

ปากฏว่า  ค่าของตัวแปล   amphur  ที่ส่งมา มีแค่  hatyai    thailand  หาย

มีวิธีแก้ไขบ้างไหมครับ ที่จะได้คำมาครบ

คำถามที่ 2. คือผมมี textbox ไว้ใส่ รหัส   จากนั้นผมไปให้เค้าเลือก จังหวัด   อำเภอ   ตำบล ที่เป็น select 3 ชั้น ตามตัวอย่างเว็บ นี้ 

แต่พอผมใส่ รหัส  แล้วไปเลือก จังหวัด อำเภอ  รหัส กลับ เครียเป็นช่องว่าง ค่าเอง อัตโนมัติ
 
ทำให้ผมต้อง กลับไปใส่ รหัส ใหม่

มีวิธีแก้ไข ไหมครับ  ถ้ามีทำยังไงครับ

2 ความคิดเห็น

1. ปัญหามันอยู่ที่ช่องว่างละครับ ถ้า Javascript ลองใช้

encodeURIComponent(value)

ถ้า PHP ลองใช้

rawurlencode(value)

ครับ

2. ลองแก้ไขตามตัวอย่างดูครับ
1

มีวิธีแก้ทางเดียวใช่ไหมครับ  คำถามข้อ 1

ขอบคุณครับ 

2
^