A-AA+then

html to pdf ทำอย่างไรครับ

1,261
คือ ผมหาเจอแต่การแปลงได้ แต่เฉพาะภาษาอังกฤษครับ แต่ข้อมูลที่ผมต้องแปลงมันดันเป็นภาษาไทยทำให้เวลามันแปลงมันจะเป็นตัวอักษรภาษาต่างดาว อ่านไม่รู้เรื่อง อยากทราบว่ามีวิธีการทำอย่างไรให้สามารถแปลงได้ครับ

PHP นะครับ

2 ความคิดเห็น

http://www.goragod.com/tag-PDF.html ในนี้มีอยู่อันนึงครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^