A-AA+then

พื้นหลังซ้ายขวา

1,011
จะทำให้พื้นหลังซ้ายกับขวา รูปพื้นหลังอยู่กับที่ ไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะ

1 ความคิดเห็น

 ถ้าแยกไฟล์กันก็คงต้องแสดงผลแยกกันคนละ layer ละครับ เช่น

<div class="left"><div class="right">Content</div></div>

left ก็แสดงผลชิ้นด้านซ้าย โดยจัดพื้นหลังให้ชิดซ้าย
right ก็แสดงผลชิ้นขวา โดยจัดพื้นหลังให้ชิดขวา
1
^