A-AA+then

MACaddress ดูบนเว็บ

1,430
เราสามาเก็บข้อมูล MACaddress ของคนดูเว็บได้ไม

3 ความคิดเห็น

 ไม่ได้มังครับ ไม่เคยเห็นคำสั่งทำนองนี้

MAC Address มันเป็นเรื่องภายในเครื่องนะ คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องส่งออกเพื่อให้อ่านได้
1

ผมเคยเห็นแต่เช็คได้แต่ใน วง lan ครับ ลองหาใน google คำว่า get MACaddress ครับ บนเว็บไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ


2

วงแลนเราทำได้ละ แต่นอกวงสงสัยไม่ไหวจริงๆ T T
3
^