รบกวนหน่อยครับ..งงจิงๆ

<?
 session_start();

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="ajax.lib.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ajax_load.js"></script>
<script  src="ajax_framework.js"></script>
<script>
//======================================= ซ่อนตารางคำถาม ======================================================
function showQuestionForm() {
 document.getElementById('tb_tech').style.display = 'none';
 document.getElementById('post_board').style.display = 'block';
 document.getElementById('bt_post').style.display = 'none'; 
}
//======================================= ตรวจสอบฟอร์มคำถาม ===================================================
function checkFormQuestion() {
 if(post_board.elements['post_topic'].value=="" ||
  post_board.elements['post_detail'].value=="" ) {
   
    document.getElementById('show_post').innerHTML = 'ใส่ข้อมูลไม่ครบ';
    return;
 }
 
 postTopic();
 document.getElementById('show_post').innerHTML = 'กำลังส่งข้อมูล';
 document.getElementById('post_board').reset();
}
//======================================= ส่งข้อมูลไปเก็ยในdatabase ==============================================
function postTopic() {
 var data = getFormData('post_board');
 var URL = "admin_webboard_question_ss.php";
 ajaxLoad('post',URL,data,'show_post');
}
//================================== ฟังชั่นในการเรียกโชว์คำถามในwebboard ===========================================
function showQuestion() {
 document.getElementById('post_board').style.display = 'none';
 document.getElementById('show_post').innerHTML = '';
 ajaxLoad('post',"admin_webboard_show_question.php",'','show_question');
 document.getElementById('bt_post').style.display = 'block';
}
//================================= ฟั่งชั่น reset form post ======================================================
function resetFormPost() {
 document.getElementById('post_board').reset();
}
//================================  ฟั่งชั่น ส่งค่าidหัวข้อกระทู้ =======================================================

function checkQuestion(qid) {
  var data = 'data=' + qid;
  ajaxLoad('post','check_question.php',data,"");
}
//============== ลบคำถาม ======================================================================================================
function deleteQuestion(qid) {
 if(!confirm('Delete this question?')) {
  return;
 }

 var data = "qid=" + qid;
 var URL = "admin_delete_question.php";
 ajaxLoad('post', URL, data, '');
}
//=============================================== อัพเดตtableคำถาม ==========================================================
function showUpdateTable() {
 document.getElementById('tb_tech').style.display = 'none';
 ajaxLoad('post',"admin_webboard_show_question.php",'','show_question');
 
}
</script>
</head>

<body>
<?
 $topic1 = $_SESSION['topic'];

 include("connectOracle.php"); 
$numsrow=10;//กำหนดว่าแสดงหน้าละกี่ record
if(!$start_row) $start_row=0;
//??
$strSQLcount = "SELECT QID,Q_TOPIC,Q_DATE,USERNAME FROM QUESTION ";
$strSQLcount .="WHERE TOPIC_ID = ".$topic1." ORDER BY QID DESC ";
$objParseCount = oci_parse ($objConnect, $strSQLcount);
oci_execute ($objParseCount,OCI_DEFAULT);
$s1 = oci_parse($objConnect, "alter session set nls_date_format='DD-MM-YYYY'");
oci_execute($s1);
$count_num=oci_fetch_all($objParseCount, $Result);

if($count_num>$numsrow)
     {
     $a= $count_num/$numsrow;
     $b=explode(".", $a);
     $nump=$b[0];
     $nump1=$b[1];
     }
     else
     $nump='1';
     if($nump1>0) $nump=($nump+1);
     
if(!$p) $p=1; 

if($p==1)
  $start_row=0;
else
  $start_row=($p-1)*$numsrow;
  $end_row=($start_row+$numsrow);
 if($start_row>0) $start_row=$start_row+1;
//แสดงผล
$strSQL = "SELECT ROWNUM MYNUM , A.* FROM
( SELECT QID,Q_TOPIC,Q_DATE,USERNAME FROM QUESTION WHERE TOPIC_ID = ".$topic1." ORDER BY QID DESC)A WHERE ROWNUM BETWEEN $start_row and $end_row";

$objParse = oci_parse ($objConnect, $strSQL);
oci_execute ($objParse,OCI_DEFAULT);
#while ($row =  oci_fetch_array($objExecute))
$r=0;
?>
<div id="bt_post"><div align="left"><a href="javascript:void(O)" onclick="showQuestionForm()">[ ตั้งหัวข้อเรื่อง ]</a>&nbsp;&nbsp;</div>
<span id="alert_login" style="color:#FF0000" ></span></div>
<div id="show_question" >&nbsp;</div>

<table id="tb_tech"  width="787" height="52" border="1" background="images/bgr_html1.gif"style="border-collapse:collapse;" bordercolor="#FF0000" >
  <tr>
    <td width="328"><div align="center">หัวเรื่อง</div></td>
    <td width="82"><div align="center">วันที่โพสต์</div></td>
    <td width="25"><div align="center">ดู</div></td>
    <td width="30"><div align="center">ตอบ</div></td>
    <td width="88"><div align="center">ผู้โพสต์</div></td>
    <td width="140"><div align="center">วันที่ตอบล่าสุด</div></td>
    <td width="45"><div align="center">ลบ</div></td>
  </tr>
   
 while($row = oci_fetch_array($objParse,OCI_BOTH)){
 $taid = $row['QID'];
 $r++;
 
  $objQue1 = "SELECT * FROM ANSWER ";
 $objQue1 .="WHERE QID = ".$taid." ORDER BY AID DESC ";
 $ques1 = oci_parse($objConnect,$objQue1);
 $s = oci_parse($objConnect, "alter session set nls_date_format='DD-MM-YYYY'");
 oci_execute($s);
 oci_execute($ques1);
 $i1 = 0;
 while(oci_fetch_array($ques1,OCI_BOTH)) {
  $i1++;
 }
 ?>
 
 
  <tr>
    <td><div align="left"><a  href="javascript:loaddoc()" onclick="checkQuestion(<? echo $row['QID']; ?>)">&nbsp;&nbsp;<? echo $row['Q_TOPIC']; ?></a></div></td>
    <td><? echo ($row['Q_DATE']); ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><? echo $i1 ?></td>
    <td><? echo $row['USERNAME']; ?></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><button onclick="deleteQuestion(<? echo $row['QID']; ?>)">Delete</button></td>
  </tr>
<? } ?>
</table>
<?
         if($p==1)
   $iconnb='<img src="images/arrow_left.png"  border="0"> <a href="admin_webboard_question.php?select='.$select.'&StrName='.$StrName.'&p='.($p+1).'"><img src="images/arrow_right"  border="0"></a> ';
  if($p==1)
   $iconnb='<img src="images/arrow_left.png"  border="0"> <a href="javascript:loaddoc(0)" onclick="show_p('.($p+1).')"><img src="images/arrow_right"  border="0"></a> ';
  else  if($p==$nump)
   $iconnb='<a href="javascript:loaddoc(0)" onclick="show_p('.($p-1).')"><img src="images/arrow_left.png"  border="0"></a> <img src="images/arrow_right"  border="0"> ';             
  else  
   $iconnb='<a href="javascript:loaddoc(0)" onclick="show_p('.($p-1).')"><img src="images/arrow_left.png"  border="0"></a> <a href="javascript:loaddoc(0)" onclick="show_p('.($p+1).')"><img src="images/arrow_right"  border="0"></a> ';

  //แสดง แต่ละเหน้า
  
   if($nump>1) {
   echo  '
   <tr><td colspan=3> <form name="form1" method="post" >
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
          <tr><td><br>
    <center><font color="#828282">Page  '.$p.' To '.$nump.' '.$iconnb.' Go To Page
<input name="p" type="input" id="p" size="1" value="'.$p.'">
To </font><input name="QID" type="input" id="QID" size="1" value="'.$nump.'">
       <input name="Go" type="button" id="Go" onclick="show_p(form1.p.value)" value="GO">
            <center></td></tr>
  </table></form></td></tr>';
  }//end num
  ?>

 <?
oci_close($objConnect);
?>

<form id="post_board" style="display:none">
  <p>TOPIC:</p>
  <p>
    <input type="text"  id="post_topic" />
  </p>
  <p>DETAIL:</p>
  <p>
    <textarea  id="post_detail" cols="45" rows="5"></textarea>
  </p>
  <p><button onclick="checkFormQuestion()">Post</button>&nbsp;&nbsp;<button onclick="resetFormPost()">Reset</button>&nbsp;</p>
</form>
<div id="show_post">&nbsp;</div>
</body>
</html>
เคยถามไปครั้งนึงแร้วอะครับ แต่ก็ยังทำไม่ได้ เลยได้วิธีใหม่มา แต่ เกือบจะสำเร็จแร้วมันติดอยู่นิดนึงอะครับ
พอกดให้ไปหน้าถัดไปมันไปหน้ารอโหลดอะครับ กดที่ปุ่มgo ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ตรงมุมซ้ายล่างIE มันError
แต่ข้อมูลที่แสดงออกมา ตรงตามที่กำหนดไว้คือ 10 แถว ซึ่งข้อมูลจิงมี17 แถว เลยแบ่งได้ 2 หน้าเหมือนว่ามันสามารถแสดงข้อมูลและคำนวณได้ถูกต้องแล้ว
เหลือแต่กดให้มันเปลี่ยนหน้าถัดไปแต่มันไม่ไปอะครับ ผมคิดว่าส่วนที่เกิดปัยหาน่าจะมาจากส่วนCodeที่แรเงาสีน้ำเงินอะครับ ผมใช้การเปลี่ยนหน้าแบบAjax คือโปรเจคผมเปนAjaxล้วนๆ ไม่รุว่าแก้ตรงไหนอะครับ COdeที่เปนสีแดง คือCodeส่วนที่ทำงานในการดึงข้อมูลจากOracle และกำหนดการแบ่งหน้าครับ งงหลายวันแร้วอะครับ..รบกวนหน่อยนะครับ


 

05 มี.ค. 2553 เวลา 02:07 น. 8 1,862
^