A-AA+then

ช่วยอธิบายหน่อยครับ

1,062
$patt[] = '/(\-|\/|&id=){id}/u';

3 ความคิดเห็น

จะอธิบายไงดีหว่า

ลองเอา \ ในคำสั่งออกดู อาจจะเข้าใจได้ดีขึ้น ว่ามันจะแยกอะไรออกมาได้บ้าง

จุดประสงค์ขของคำสั่งมันต้องดูเป็นกรณีไปครับ เนื่องจากไม่รู้ว่า มันสามารถจะเอาไปใช้ทำอะไรได้
1

/u งงไอเนี่ยคับ
2

แสดงว่าไม่ค่อยอ่านบนเว็บ

flag u หมายถึง UTF-8 ครับ
3
^