A-AA+then

ถามเรื่องVBคับ รวมformแล้วบันทึกเกิดปัญหาเรื่องปิดการเชื่อมต่อ

1,495
สร้าง Form แยก 3 ฟอร์ม สามารถบันทึกข้อมูลได้ พอนำForm มารวมกันแล้วกดเพิ่มข้อมูล เกิด Error แจ้งว่า

"การดำเนินการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลได้ เรื่องจากแฟ้มดังกล่าวถูกใช้โดยการดำเนินการอื่นอยู่"

แก้ปัญหานี้ยังไงครับ

1 ความคิดเห็น

1.ลอง Close มันทุกฟอร์ม
2.ไม่ต้อง Close เลย โดยใช้ ตัวแปรนั้นๆ เป็น public ให้สามารถอ้างถึงได้โดยทุกฟอร์ม แล้ว Close ครั้งเดียวตอนจบฟอร์มสุดท้าย
1
^