A-AA+then

จากบทความ กรอกฟอร์มขณะพิมพ์ด้วย Ajax สามารถดึงข้อมูลจาก 2 table

1,423
รบกวนถามผู้รู้ครับ จากลิงค์ http://www.goragod.com/knowledge-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20Ajax.html
ตัวอย่างของ อาจารย์

ผมสามาทำตามตัวอย่างได้แล้วครับ(ถามเพื่อน) แต่คราวนี้ ถ้าอยากจะดึงข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ใน ตารางเดียวกันมาแสดง จะสามารถทำได้หรือปล่าวครับ  และต้องทำยังไงครับ ถ้าทำได้

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

เขียน query เพิ่มเติมสิครับ เราสามารถดีงข้อมูลอะไร จากไหนก็ได้ อยู่ที่ความต้องการของเรา ตัวอย่างจะเป็นเพียงแนวคิดในการ รับ ส่ง เท่านั้น ส่วนจะรับส่งอะไรนั้นก็อยู่ที่การประยกตุ์ใช้

ทำความเข้าใจกับตัวอย่าง ก่อนครับ แล้วจะดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้
1
^