ต้องการ แสดงตาราง โดยมีปุ่ม previous next แบบไม่เปลี่ยนหน้าค่ะ ต

 ตามรูปค่ะ โดยให้เปลี่ยนเฉพาะส่วนสีฟ้า และการคิวรี่ข้อมูลมาแสดงเป็นตาราง ต้องไปเรียกใช้ page.php ก่อน ค่ะ 

ต้องเขียนโ้ค้ดยังไงคะ
14 ก.พ. 2553 เวลา 11:45 น. 2 1,424
^