A-AA+then

รบกวนถามเรื่อง get post file xml หน่อยคะ

1,189
ถ้า client ส่ง ข้อมูล มาเป็น file xml ให้ server
server จะ get file xml แล้วก้อ save ลง ไฟล์ xml อย่างไรคะ

3 ความคิดเห็น

xml ก็เป็นไฟล์ text ชนิดหนึ่ง เราสามารถ save file text ได้ทุกชนิดอยู่แล้วครับ

โดยปกติ ถ้าเราจะส่งไฟล์ใดๆไปยัง server ก็จะมีเพียงทางเดียวครับ คือ ส่งไฟล์ผ่านฟอร์ม
1

มีตัวอย่างการรับส่ง ไฟล์ xml แล้ว save เก็บไว้มั้ยคะ
2

ก็ฟอร์ม อัปโหลดไฟล์ทั่วไปนี่แหละครับ อันไหนก้ใช้ได้
3
^