document.getElementById

 document.getElementById("ตัวแปร").value = ค่าที่ต้องการแสดง''

โค๊ดนี้ไม่แสดงใน IE8 ครับ แต่ version ต่ำกว่าแสดงคับ
ใน IE 8 จะ error ครับ ไม่ทราบว่าต้องเขียนอย่างไรคับใ้ห้สามารถใช้งานได้คับ
08 ก.พ. 2553 เวลา 16:03 น. 4 1,650
^