A-AA+then

รบกวนถามเรื่อง date php ครับ

846
 ต้องการเปลี่ยน วันที่จากรูปแบบ

2010-02-08 

เป็น วันจันทร์ ต้องทำการแปลงได้อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

3 ความคิดเห็น

ลองคำสั่งนี้ครับ

jddayofweek ( cal_to_jd(CAL_GREGORIAN,'month','day','year'),1);

ส่วน 1 ข้างหลังประมาณนี้ครับ

0 (Default) Return the day number as an int (0=Sunday, 1=Monday, etc)
1 Returns string containing the day of week (English-Gregorian)
2 Return a string containing the abbreviated day of week (English-Gregorian)
1

 ขอบคุณครับ ได้แล้วครับ อีกวิธี 1 นะครับ

echo(date("l",mktime(0,0,0,2,8,2010))."<br />");
2

เยี่ยมทั้งผู้ถามและ ตอบ ครับ สำรับการให้ความร่วมมือ รวมถึงการแจ้งกลับผลลัพท์
3
^