ต้องการให้ข้อมูลมันแยกรายรับรายจ่ายอ่ะคับ

คือ ผมต้องการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่ะคับ
โดยให้มันแยกช่องรายรับรายจ่ายอ่ะคับ
ผมควรจะเขียนยังไงคับ
06 ก.พ. 2553 เวลา 23:55 น. 1 1,011
^