ขอถามเรื่อง ส่งค่าตัวแปรผ่าน AJAX ค่ะ


เมื่อมีการตรวจสอบฟอร์มเสร็จแล้วบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อมีการ return request
เช่น
if(HttpRequest.readyState == 4 ){
   if(HttpRequest.responseText == 'Y'){
   window.location= 'insert_test_complete.php?n='.encodeURIComponent( document.getElementbyId("name").value);
}
}

กลับมาแล้วมันต้องส่งไปอีกหน้านึงแล้วหนูอยากให้มีการส่งค่าตัวแปรที่ใข้ในฟอร์มเพื่อทำนำค่าตัวแปรที่ได้จากการป้อนค่าลงใน textbox ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไปควรทำยังไงค่ะ
06 ก.พ. 2553 เวลา 23:36 น. 1 2,204
^