A-AA+then

ทำไม่ได้ค่ะ ตรวจสอบค่า

1,321
ตรวจสอบค่าว่างจากตัวแปรอาเรย์
แล้วมันไม่ตรวจสอบให้ค่ะ
ช่วยดูโค้ดให้หน่อยนะค่ะ
 
รับค่าจากฟอร์ม
$a=array();
$a=$_POST[a];

if($a==""){
echo"กรอกข้อมูลไม่ครบ";
}else{
echo"บันทึกข้อมูลได้";
}
แต่มันเข้าแต่ else ค่ะ หนูตรวจสอบถูกหรือป่าว

2 ความคิดเห็น

a เป็นอะไร text หรือ check หรือว่าอะไร แล้วเขียน name ไว้ว่าอะไร

คำตอบและตัวอย่าง มีบนเว็บ แล้ว ลองค้นหาดูก่อนจะตั้งคำถาม
1

 เวลาผมติดปัญหา ผมจะค้นหาดูก่อน เพราะจะไม่ตั้งคำถามก่อนค้นหา เดี๋ยวมันซ้ำกัน 
2
^