A-AA+then

popup window สามารถเรียกใช้ javascript ของหน้าหลักได้ไหมครับ

2,254
popup window สามารถเรียกใช้ javascript ของหน้าหลักได้ไหมครับ เช่น
สมมุติว่า หน้าหลักผมเขียน function

function test(){
   document.getElementById('test').innerHTML = 'test';
}


ผมอยากให้ เวลาเรากดปุ่มที่หน้า popup แล้วมันสั่งให้ function test ในหน้าหลักทำงานอะครับ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงอะครับ

1 ความคิดเห็น

เราสามารถอ้างถึง window ที่เปิดหน้า popup ขึ้นมา จากหน้า popup ด้วย window.opener ครับ
1
^