A-AA+then

โหลดข้อมูล simple_load_file จะเก็บค่าลง array อย่างงัย

2,209
โหลดข้อมูล rss โดยโหลด แบบ simple_load_file แล้วหลังจากนั้นก็ดึงค่ามาใช้โดยมีเงื่อนไขเรียกข้อมูลบางส่วนที่เหมือนกัน แล้วต้องการเก็บข้อมูลที่ได้มาใหม่ในลักษณะ array ต้องทำยังงัย ใช้ภาษา php มีตัวเขียน

1 ความคิดเห็น

ไม่เคยใช้เหมือนกัน ต้องไปดูคู่มือ ของมนแล้วมั้งครับ

โดยปกติ xml จะมีลำดับที่ชัดเจนของมันนะครับ ถ้ารู้ตำแหน่งก็สามารถอ่านรายการของมันได้ เช่น rss.items[0] เป็นต้น

จะลองดูวิธีการอ่าน RSS บนเว็บนี้ก็ได้ครับ โดยปกติแล้ว ผลลัพท์ที่ได้จะเป็น Array อยู่แล้ว ลอง print_r() ออกมาดูโครงสร้างได้ครับ
1
^