A-AA+then

กาีรจัดการกับปฏิทินกิจกรรม

2,238
พอดีได้อ่าน กระทู้เกี่ยวกับการทำปฏิทิน
แต่ลองดู code ยังงงอยู่เลยครับ
ช่วยแนะแนวทางให้กว้างนี้ได้ไหมครับ

ดูมาจากบทความ

ปฏิทินเหตุการณ์ แบบที่ใช้กับ blog (AJAX)

2 ความคิดเห็น

งงกับคำถาม ?

หลักๆ ในโค้ด เป็นการแสดงปฏิทินโดยอ่านวันที่จาก server ด้วย ajax ครับ ซี่งข้อดีของมันก้คือ เมื่อเราอ่านด้วย ajax เราก็สามารถร้องขอข้อมูลเหตการณ์ จากฐานข้อมูลใด้ ซึ่งในตัวอย่างนั้น  ผมไม่ได้อธิบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไว้ เนื่องจาก ส่วนต่างๆเหล่านั้น มีความสัมพันธฺกับบล๊อก ซึ่งผมไม้ด้เขียน เลยเป็นการยากที่จะอธิบายทั้งหมด

หลักๆของมันก็คือ ให้เรา query ข้อมูลเหตุการณ์ สำหรับเดือนที่ต้องการแสดงออกมา (ด้วยิธีการใดก็ได้ เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้น) แล้วนำเหตุการณ์นั้น มาแสดงผล พร้อมกับการแสดง ปฏิทิน เท่านั้นเองครับ

ให้พยายามทำความเข้าใจกับโค้ด แล้วนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^