A-AA+then

การวนลูป ตามจำนวน ใน amount

1,991
คำสั่ง....วนลูป echo proid ตามจำนวน ใน amount

วิธีทำ....
for ($i = 0 ; $i < $amount ; $i++) {
  echo $proid;
}


ผลลัพธ์ที่ได้

001001001001001001001001001001002002002002002003003003003003003003

แต่...ถ้าจะให้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ ???

001001001001001001001001001001
002002002002002
003003003003003003003

หรือ....สุ่มตำแหน่ง  ไม่เรียงลำดับต้องทำอย่างไรค่ะ


จะเป็นไปได้มั่ย...ค่ะ

0 ความคิดเห็น

^