วิธีการแสดงข้อมูล ตามจำนวนที่ระบุ

ต้องการแสดงข้อมูลจากกตาราง  product  โดยเก็บข้อมูลดังนี้
proId     amount
001            10
002              5
003              7
ความต้องการคือ
    ต้องการให้แสดงข้อมูลจากตารางโดยแสดงตามจำนวนที่ระบุไว้
เช่น  001  ระบุไว้  10  ก็ให้แสดงดังนี้

001  001  001  001  001  001  001  001  001  001
002  002  002  002  002
003  003  003  003  003  003  003 

เท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ 
$sql = "select * form poduct where proId = $proId";
$dbquery=mysql_db_query($db,$sql); 
$rows = mysql_num_rows($dbquery); 

for($i=1;$i<=$rows;$i++){
$result = msql_fetch_array($dbquery);
$proId = $result[proId];

echo $proId;


ผลที่ได้  001  002  003  

ช่วยหน่อยน่ะค่ะ  

ขอบคุณมากค่ะ20 ม.ค. 2553 เวลา 20:59 น. 6 1,357
^