A-AA+then

การรับสินค้าน่ะค่ะ

1,325
คือว่าในใบสั่งซื้อสินค้า มีหลายรายการ
และหนูต้องการรับพร้อม ๆกัน ในทุกรายการ
แล้วต้องเก็บค่า จำนวนที่รับ กับราคาซื้อ เป็นอาเรย์แล้วจะเอาไปบันทึกลงฐานข้อมูลยังไงค่ะ
และรหัสสินค้าที่นำมาแสดง โดยไม่ได้กรอกเหมือนจำนวนและราคาน่ะคค่ะ
จะเก็บยังไงคค่ะ

1 ความคิดเห็น

คำถามคือ ตอนซื้อเก็บไว้อย่างไร ครับ เราก็เอาข้อมูลตั้งแต่ตอนเลือกซื้อนั่นแหละครับมา บันทึกคำสั่งซื้อขั้นสุดท้ายอีกที

คำแนะนำ คือ ราคาขายต่อหน่วย ควรจะเก็บลงไปด้วย เนื่องจากราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ซื้อ จะไม่ได้เห็น ราคา ตอนที่ตกลงซื้อ ส่วน รายละอียดของสินค้า สามารถเก็บโดยใช้ id ของสินค้าได้

สรุปว่าต้องกลับไปดูครับ ว่าบันทึกการขายไว้อย่างไร ให้ทำความเข้าใจกับมัน แล้วเอามาวนลูปบันทีกทีละรายการตอนซื้อครับ

1
^