A-AA+then

รัน Ajax บน win7 Ultimate ไม่ได้

1,602
Combobox เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล (UTF-8)

ผมเอามารัน บน win7 Ultimate ไม่ได้แต่รัน บน XP ไม่มีปัญหา ครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร หรือว่าจะเป็นบัก IE8 ที่มากับ win7 เพราะ XP ก็ลง IE8 เช่นกัน

1 ความคิดเห็น

ได้นะครับ ผมก็ใช้อยู่ ไม่เห็นมีปัญหา ทั้ง vista และ win7
1
^