A-AA+then

ผมใช้ db.class ของอาจารย์รัน บน widows 2003 ไม่ได้ครับ

1,324
          ผมใช้ db.class ของอาจารย์ผมรันที่เครื่องได้ปกติแต่พอเอาไปวางบน windows 2003 server ที่เค้าลง IIS 6.0 PHP 5.2 แล้ว ใช้คำสั่งเช่น $db->query($sql) ไม่ได้ครับ ไม่ฟ้อง error ผมลองใช้โปรแกรมอื่นๆ connect mysql ได้ปกติ เขียน script php พื้นฐานรันได้ปกติครับ รบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับว่าควรแก้ไขอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

เอ ไม่น่าเป็นไปได้นะ

อาจมีบางคำสั่งที่ไม่รองรับนะครับ ลองเอา @ ที่อยู่หน้าคำสั่งแต่ละตัวออกนะครับ เพื่อดูว่า error เกิดจากที่ใด อาจจะพบคำตอบได้ครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^