A-AA+then

อยากให้ตรวจสอบ เวลาตั้งรหัสผ่าน ให้แสดงระดับความปลอดภัย

947
 อยากให้ตรวจสอบ เวลาตั้งรหัสผ่าน ให้แสดงระดับความปลอดภัย ว่าผู้ตั้งได้กรอกรหัสผ่านที่มีการคาดเคา ยาก ง่าย หน่อยครับ

0 ความคิดเห็น

^