A-AA+then

การทำ alert เป็นคำพูด ทำอย่างไร

1,247
อยากเอามำให้คนมีอายุใช้ที่ไม่ถนัดการอ่านครับ

1 ความคิดเห็น

ทั้งเว็บหรือแค่บางส่วนครับ

ถ้าแค่บางส่วน เราอาจใช้ tag ประเภท embed หรือ พวก flash ก็ไ้ด้ครับ โดยการให้มันเล่นไฟล์ wav

แต่ถ้าต้องการให้สามารถอ่านได้ทั้งเว็บ โดยปกติแล้ว เราไม่ต้องทำอะไรครับ เนื่องจากคุณสมบัตินี้ เป็นเรื่องพื้นฐานของ Browser ครับ ซึ่ง Browser จะทำการอ่านให้เองครับ แต่ มันต้องสนับสนุน และ เปิดใช้ครับ

คำสั่ง css สำหรับควบคุมการอ่านก็มีครับ แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ เลยตอบไม่ได้ ให้ลองดูที่ w3c ครับ
1
^