อยากทราบการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบค่ะ

อยากทราบโค้ดการตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบหรือยังถ้ายังก็จะขึ้นข้อความให้เข้าสู่ระบบก่อน
10 ม.ค. 2553 เวลา 10:47 น. 3 1,246
^