A-AA+then

ต้องการ แอด popup calendar ใน addrow ทำอย่างไรครับ

1,588

และวิธีการคำนวณ ค่า ใน textbx ที่ได้จากการ addrow แต่ละแถว ทำอย่างไร ครับ ช่วยบอกที

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็นหมายถึงเพิ่ม text box ด้วย javascript ไว้หรือเปล่า....ถ้าใช่

ง่ายสุดเราก็สามารถกำหนด attribiute ต่างๆที่จำเป็นให้กับ textbox  mสร้างขึ้นได้ เหมือนปกติครับ เช่น กำหนดค่า id ให้กับ textbox ที่สร้างขึ้น

text = document.createElement('input');
text.type = text;
text.id = 'text_1';

หลังจากนั้นก็สามารถอ้างถึง id ได้เหมือนปกติครับ
1
^