ถาม เรื่องการส่งตัวแปร PHP มายังตัวแปล Javascript

คือผมอยากจะนำเอาข้อมูล(รหัสประชาชน) ที่ดึงจากฐานข้อมูลมา เพื่อเอามาเปรียบเทียบค่า ถ้าหากมีรหัสประชาชนที่กรอกมาตรงกันกับของในฐานข้อมูล ก็ให้แสดงข้อความว่า เพิ่มไม่ได้
ผมทำอย่างด้านล่างแล้ว มันแสดงแค่อันเดียว เมื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ได้แค่ อันที่แสดงครับ

จะต้องทำอย่างไร ครับ  หรือต้อง เอามาแยกใส่เป็น array ก่อนครับ

<?php
mysql_select_db($database_land, $land);
$query_check_IDcard_repeat = "SELECT identity_card FROM users";
$check_IDcard_repeat = mysql_query($query_check_IDcard_repeat, $land) or die(mysql_error());
//$totalRows_check_IDcard_repeat = mysql_num_rows($check_IDcard_repeat);
while ($row_check_IDcard_repeat = mysql_fetch_assoc($check_IDcard_repeat)){
$identity_card_repeat = $row_check_IDcard_repeat['identity_card'];
}
  echo '<script type="text/javascript">';
  echo "var identity_card_repeat = '$identity_card_repeat';"; 
  echo '</script>
';
 
?>

<script type="text/javascript">
  alert(identity_card_repeat);
</script>

 

 

26 ธ.ค. 2552 เวลา 02:03 น. 2 1,468
^