มีปัญหาร insert ข้อมูล

คำค้น SQL:

INSERT INTO `lib_leveledu` ( `id` , `code` , `name` )
VALUES (

 

MySQL แสดง:

#1366 - Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1

แสดง error ออกมาแบบนี้ ครับ
ส่วน code insert  แบบนี้ 
$sql = "INSERT INTO `lib_leveledu`  (`id` , `code`, `name`) values ('', '".$_POST['codea']."', '".$_POST['namea']."')";

ทำไมถึง insert ไม่ผ่านไม่เข้าใจจริงๆ

ตรง id เป็น int  auto_increment

'', '08', 'กกด'
)
25 ธ.ค. 2552 เวลา 17:13 น. 2 1,784
^