A-AA+then

function readdir สามารถเรียงตามตัวอักษรของไฟล์ได้มั้ยครับ

1,515
ผมเขียน php ให้แสดงชื่อไฟล์บน server ด้วย function readdir

แต่มันไม่เรียงตามชื่อไฟล์ครับ มันเรียงเป็น

39.jpg
01.jpg
05.jpg
38.jpg
...

มีคำสั่ง หรือวิธีใ้ห้มันเรียงตามชื่อไฟล์มั้ยครับ
ขอบคุณมากครับ


2 ความคิดเห็น

ไม่มีครับ...

ให้อ่านออกมา เอาทั้งหมดใส่ array ไว้ แล้วค่อยเอา array ไปเรียงลำดับก่อนจะแสดงผลครับ
1

เดี๋ยวจะลองใช้วิธี array ดูครับ

ขอบคุณมากครับ
2
^