A-AA+then

สอบถามอาจารย์ และผู้รู้ด้วยครับ

1,215
ถ้าผมจะทำเหมือนตรลูกศรชี้
เวลาคลิ๊กชี้ขึ้นมันก็ +1แล้ว record ข้างบนก็ -1      
เวลาคลิ๊กชี้ลงมันก็ -1แล้ว record ข้้างล่างก็ +1  
จะต้องทำยังไงครับ PHP นะครับ

4 ความคิดเห็น

ถามคำถามตอบยากนะ

ถ้า PHP ก็ไม่มีอะไรนี่ ทำลูกศรให้เป็นลิงค์ ก็ได้แล้ว

หลักการก็ส่งข้อมูลที่จำเป็นไปกับ URL เช่น list.php?id=2&dir=up เป็นต้น (หมายถึง เลื่อน ข้อมูล 2 ขึ้น)

ที่สำคัญอยู่ที่ list.php เมื่อรับค่าไปแล้ว ก็เอาค่าไปอัปเดทฐานข้อมูลตามความต้องการ แล้วถึงแสดงผล

วิธีที่ดีกว่า ก็คือใช้ Ajax + Javascript แต่ก็ยากพอดูครับ

1

แต่จะใช้หลักการคำนวนยังไงคับ

 dir       id
  1       15
  2       10
  3       45
  4       30
สมมติว่าข้อมูลออกมาเป้น array แบบนี้ครับ

2

ก็ใช้วิธีการสลับที่ dir สิครับ เช่นต้องการเลื่อน id 10 ขึ้นก็ให้ทำการสลับที่ข้อมูล id 10 และ id 15 หรือ ให้ทำการ สลับที่ dir ของ id 10 และ id 15 หลังจากนั้นให้เรียงลำดับข้อมูลใหม่ ครับ
3

งื้มๆๆ  ขอบคุณครับ
เด๋วจะพยายามต่อไป ทำไม่ได้เราไม่ท้อหรอก...มีแนวละ
4
^