A-AA+then

จะสร้างปุ่มลบ textbox ที่สร้างขึ้นครับ

1,397
 
<script>
function addElement() {
var input = document.createElement('<INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"input[]\">'); 
var input2 = document.createElement('<br>');
document.getElementById('form1').appendChild(input);
document.getElementById('form1').appendChild(input2);
var newspan = document.createElement('<span>');
}
</script>

คราวนี้ ผมต้องการเพิ่มคำสั่ง ลบ ไว้ท้าย text box แล้วคลิ๊กเลือกลบได้ ตามต้องการ ช่วยชี้แนะ ด้วยครับ

 

5 ความคิดเห็น

ก็สร้าง input ชนิด button เพิ่มต่อไปอีกอันสิครับ หรืออาจใช้ img ก็ได้ หรือจะ a ก็ได้ แล้วก็กำหนด event onclick ให้กับมัน

var input = document.createElement('input');
input.type = 'button';
input.value = 'Delete';
input.onclick = function(){
 // เขียนฟังก์ชั่น ลบเมือคลิก
}
1

 ขอบคุณครับ
2

 รบกวนอีกทีครับ ถ้าเป็น ใช้ a  จะเขียนโค้ดยังไงครับ
3

ต้องศึกษาเกี่ยวกับ DOM แล้วมั้งครับ

การสร้าง element ต่างๆ ทุกๆตัวมีหลักการเเหมือนๆกันครับ ดังด้านบน แค่กำหนด ชื่อะ tag ลงไป และ property ต่างๆ ที่เราเคยกำหนด ก็สามารถกำหนดได้โดยรูปแบบเดียวกัน ครับ

ถ้าเป็น a ก้แค่ เปลี่ยน input ให้เป็น a ครับ
4

 ขอบคุุณครับ
5
^