A-AA+then

การใช้ javascript ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อมาเปรียบเทียบค่า

2,114
การใช้ javascript ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อมาเปรียบเทียบค่า

จะใช้ php ดึงมาก่อน แล้วเอาตัวแปล ส่งไปให้กับ ตัวแปล javascript  อีกที
หรือว่าเราจะใช้  javascript  ดึงมาเลยแล้วเอามาเปรียบเทียบ อันไหนน่าจะดีกว่ากันครับ

แต่ใช้  javascript ดึงมาผมไม่เป็นครับ ช่วยชี้แนะ หรือยกตัวอย่างหน่อยครับ

1 ความคิดเห็น

ทำได้โดยดึงผ่าน Ajax อีกทีเท่านั้นครับ

ลองศึกษาบทความเกี่ยวกับ Ajax ครับ
1
^