exit; ใส่กับไม่ใส่

ผมอยากสงสัยเxxx่ยวกับ exit; นะครับ ใส่ใน ifครับ

การทำงานจะต่างกันหรือไม่ครับ กับการที่จะใส่กับไม่ใส่

ตัวอย่างครับ

if(){


exit;
}elseif{

}

กับ

if(){}elseif{

}
22 ธ.ค. 2552 เวลา 04:15 น. 1 1,376

ถ้าคำถามหมายถึงใน if ไม่ต้องใส่นะครับ

คำสั่ง exit ใช้สำหรับสั่งให้ PHP ออกจากการประมวลผลเลยครับ ซึ่งจะมีผลให้ PHP ประมวลผลมาถึงแค่บรรทัดนี้ครับ

if(condition 1){
  // do some thing
}elseif(condition 2){
  // do some thing
}else{
  // do some thing
}
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^