exit; ใส่กับไม่ใส่

ผมอยากสงสัยเกียวกับ exit; นะครับ ใส่ใน if ครับ การทำงานจะต่างกันหรือไม่ครับกับการที่จะใส่กับไม่ใส่
ตัวอย่างครับ
if(){
exit;
}elseif{
กับ
if(){
}elseif{
}
22 ธ.ค. 2552 1 1,945

ถ้าคำถามหมายถึงใน if ไม่ต้องใส่นะครับ
if (condition 1) {
// do some thing
} elseif (condition 2) {
// do some thing
} else {
// do some thing
}

คำสั่ง exit ใช้สำหรับสั่งให้ PHP ออกจากการประมวลผลเลยครับ ซึ่งจะมีผลให้ PHP ประมวลผลมาถึงแค่บรรทัดนี้ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^