A-AA+then

ถาม การส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลขณะพิมพ์ด้วย GAJAX ครับ

1,129
ข้อมูลตอบกลับที่ Ajax ส่งกลับมา
ใน code  -->     <span id="check_user">&nbsp;</span>

เราสามารถเอา id="check_user" มาเช็คเพื่อเป็นเงื่อนไข disable ปุ่ม submit ได้ไหมครับ
เช่น ถ้า รหัสประชาชนผิด ก็ให้ disable ปุ่ม submit  ถ้า รหัสประชาชนถูก ก็ให้ enable ปุ่ม submit 

3 ความคิดเห็น

ใช้ preg_match จัดการได้ทุกอย่างครับ...
1

ได้ครับ มันก็ขึ้นอยู่กับการส่งค่ากลับ เราก็แค่กำหนดว่าถ้าส่งค่าแบบนี้กลับมา เราจะ disable ปุ่ม เท่านั้นครับ

ใช้ if ตรวจสอบที่ xhr.responseText ได้เลยนะครับ ไม่จำเป็นต้องตรวจจาก id นอกจากเราจะต้องการครับ
2

ขอบคุณครับ
3
^