อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ในทุกๆ ฟิล์ด

คือผมอยากทราบวิธีการ Scan Database อะคับ โดยอ่านค่าในทุกๆ ฟิล์ดและทุกเรคคอร์ด โดยนับเฉพาะ ฟิล์ดทีี่มีค่าว่าง เช่น

               F1        F2         F3
-------------------------------------------
T001        2          4          _
T002        2          4          7
T003        2          4          7
T004        2          _          7
T005        _          4          7
-------------------------------------------

ถ้าดูตามตารางแล้วจะเห็นว่ามีค่าว่างอยู่ 3 ที่

ดังนั้นคำตอบคือจะคืนค่า 3 ออกมา

คำถามคือ ผมจะมีวิธีการเขียนโค้ด php อย่างไร ในการ Scan ข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุ ฟิล์ด (ถ้ามีตัวอย่าง ดีเลยครับ)

ขอขอบคุณท่านผู้รู้ล่วงหน้าครับ :)
20 ธ.ค. 2552 เวลา 03:05 น. 2 1,382
^