รบกวนสอบถามการ get data จาก package ครับ

ผมทำระบบ sms ครับ โดยรับข้้อมูลมาในรูป package ซึ่งใน package นั้นจะประกอบด้วย XML ซึ่งเป็น data
ผมจะต้องใช้วิธีการใดในการจัดการกับ package เพื่อเอาเฉพาะ XML นำมาใช้งานได้บ้างครับ
18 ธ.ค. 2552 เวลา 16:10 น. 1 1,156
^