สอบถามท่านผู้รู้ เรื่องการตรวจ ว่าได้ checked radio หรือยัง (กรณ function ChekConfirm(obj){
 
 var status=false;
 for(var i=0 ; i < obj.elements.length ; i++ ){
  if(obj.type=='radio'){
   if(obj.checked==true){
    status=true;
   }
  }
 }
 
 if(status==false){
  alert('กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการด้วยครับ.');
  return false;
 }else{
  if(confirm('คุณมั่นใจในการประเมิน?')){
   return true;
  }else{
   return false;
  }
 }
 
}

เมื่อผมไม่เลือกข้อได้เลย มันก็จะ alert อยู่
แต่เมื่อผมเลือกข้อใดข้อ 1 แล้ว มันก็ไม่ alert
ผมอยากให้ มัน alert ถ้าไม่ได้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง

รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

15 ธ.ค. 2552 เวลา 12:07 น. 4 1,340
^