A-AA+then

อยากทราบว่าถ้าเราจะเช็คค่าว่าในแบบฟอร์มว่าตรงไหนว่างให้ set focu

1,175
 แบบว่าต้องการให้มันเช็คค่้าว่างแล้ว set focus ตรงช่องที่ว่าง พร้อมทั้งเน้นสีในช่อง text box ด้วยอะคับทำงัยคับ

1 ความคิดเห็น

คร่าวๆดังนี้ครับ แบบไม่มีสีนะครับ


if(empty($_POST['password'])){
$focus="document.a.password.focus();";
}
ตรงformก็ใส่
<Body  onload=<?=$focus?>>

ครับ
1
^