สอบถามเรื่อง code แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดคับ...

ผมมีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ คือ จำนวนตัวเลข แต่ผมต้องการดึงมาแสดงตามเงื่อนดังต่อไปนี้คับ
1. แสดงจำนวนสูงสุดที่กรอก โดยให้แสดงตามวันที่ปัจจุบัน
2. แสดงจำนวนต่ำสุดที่กรอก โดยให้แสดงตามวันที่ปัจจุบัน

3. แสดงจำนวนสูงที่กรอก โดยให้แสดงตามเดือนที่ปัจจุบัน
4. แสดงจำนวนต่ำสุดที่กรอก โดยให้แสดงตามเดือนที่ปัจจุบัน

คือต้องการให้แสดงออกดังภาพ

ผมไม่รู้ว่าจะต้องเขียน Code ยังไงคับวอนท่านผู้รู้ช่วยทีนะคับ ขอบพระคุณคับ...
10 ธ.ค. 2552 เวลา 09:12 น. 2 1,530
^