A-AA+then

สอบถามเรื่อง code แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดคับ...

1,524
ผมมีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ คือ จำนวนตัวเลข แต่ผมต้องการดึงมาแสดงตามเงื่อนดังต่อไปนี้คับ
1. แสดงจำนวนสูงสุดที่กรอก โดยให้แสดงตามวันที่ปัจจุบัน
2. แสดงจำนวนต่ำสุดที่กรอก โดยให้แสดงตามวันที่ปัจจุบัน

3. แสดงจำนวนสูงที่กรอก โดยให้แสดงตามเดือนที่ปัจจุบัน
4. แสดงจำนวนต่ำสุดที่กรอก โดยให้แสดงตามเดือนที่ปัจจุบัน

คือต้องการให้แสดงออกดังภาพ

ผมไม่รู้ว่าจะต้องเขียน Code ยังไงคับวอนท่านผู้รู้ช่วยทีนะคับ ขอบพระคุณคับ...

2 ความคิดเห็น

MAX(fieldname) สำหรับค่าสูงสุด
MIN(fieldname) สำหรับค่าต่ำสุด

ลองดูนะครับ
1

ขอบคุณคับ!
               ตอนนี้แสดงค่าต่ำสุดและสูงสุดได้แล้วคับขอบคุณคับ
แต่ยังไม่แสดงตามเงื่อนไขตามเดือนปัจจุบันเหมือนภาพเลยคับ

รบกวนท่านผู้รู้ เขียนCode ให้ดูหน่อยนะคับ ขอบคุณคับ
2
^