A-AA+then

GAJAX กับ CKEditor 3.0.1

1,601

คือ ผมจะทำเว็บเป็น GAJAX ทั้งหมด แล้วบางหน้าต้องใช้ CKEditor 3.0.1 โดยผมคลิก หน้าที่เรียกใช้ CKEditor 3.0.1 ครั้งแรก ก็ใช้ได้ปกติ แต่พอ คลิกกลับ ไปหน้าไหนก็ได้ ที่ใช้ CKEditor 3.0.1 ปรากฏว่า textarea หายไป

แบบนี้ต้องแก้ไขยังไงเหรอครับ

ขอบคุณครับ

 

3 ความคิดเห็น

ผมก็ใช้อยู่นะครับไม่เห็นเป็นอะไรเลย อันนี้น่าจะพอแช่วยได้ นี้ นะ
1

ถ้าต้องการใช้งาน CKEDITOR ร่วมกับ GAJAX ให้ใช้

CKEDITOR.editor.replace('element_id');

ครับ
2

ขอบคุณครับ

3
^