การ join ตาราง 3 ตารางครับ

SELECT `lib_detailsui`.`id`,
         `lib_detailsui`.`isbn`,
         `lib_typesui`.`name`,
         `lib_detailsui`.`namesui`,
         `lib_detailsui`.`numbercall`,
         `lib_detailsui`.`cost`,
         `lib_detailsui`.`number_book`
         FROM
         (`lib_detailsui` Inner Join `lib_typesui` ON `lib_detailsui`.`id_sui` = `lib_typesui`.`id`)
           INNER JOIN lib_mud ON  lib_typesui.id = lib_mud.id
            ORDER BY `lib_typesui`.`id` ASC, `lib_detailsui`.`isbn` ASC LIMIT 10


ช่วยดูวิธีการเขียน sql ให้หน่อยครับ คือผมต้องการให้แสดงทุกหมวดหมู่หนังสือและแสดงหนังสือหมวดหมู่นั้นๆ ออกมาด้วย
1.lib_detailsui เก็บ เก็บชื่อหนังสือ
2. lib_typesui เก็บ ชนิดของสื่อ เช่น หนังสือ ซีดี วารสาร
3. lib_typesui เก็บ หมวดหม่หนังื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
02 ธ.ค. 2552 เวลา 16:03 น. 1 1,530
^